Izkaa94

50,00 cm3 0,1000 M roztworu KCl miareczkowano 0,1000 M roztworem azotanu srebra. Oblicz objętość dodanego roztworu AgNO3, jeżeli zastosowany wskaźnik sygnalizował punkt końcowy miareczkowania przy pCl = 6,05. Oblicz błąd względny miareczkowania. pIrAgCl = 9,74

+0 pkt.
Odpowiedz

Odpowiedzi: 0

Najnowsze pytania w kategorii Chemia

Ładuj więcej