Potrzebujesz pomocy?

Zadaj pytanie
Geografia about 4 years ago

Uzupełnij schemat, tak aby przedstawiał przewidywany wpływ korzystania z dopłat bezpośrednich na polskie rolnictwo. A. Dalsze zwiększanie wydajności produkcji rolnej. B. Pośredni wpływ na obniżanie cen wyrobów. C. Modernizacja środków oraz procesów produkcji. D. Zwiększenie dochodów rolników. E. Coroczne przyznawanie dopłat bezpośrednich. F. Zakup nowoczesnego sprzętu. G. Większa konkurencyjność na rynku Unii Europejskiej. Schemat: ..... - ..... - ..... - ..... - ..... - ..... - ......

+0 pkt.
Odpowiedz

Ładuj więcej