Potrzebujesz pomocy?

Zadaj pytanie
WOS about 4 years ago

1. Przeanalizuj infografikę zamieszczoną w podręczniku na s. 96–97, lub innych źródeł ,następnie wykonaj polecenia A. Zapisz nazwę regionu świata uważanego za najbogatszy i regionu najbiedniejszego. • Region najbogatszy: ………………………………………………………………………… • Region najbiedniejszy: ……………………………………………………………………… B. Wymień trzy państwa globalnej Północy należące do grupy krajów najbogatszych. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… C. Podaj nazwy trzech państw globalnego Południa zaliczanych do krajów najbiedniejszych. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… D. Oceń, który z wymienionych wskaźników najlepiej ukazuje poziom rozwoju społeczno-gospodarczego państw. Uzasadnij swoją odpowiedź. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2. Określ, do których grup państw można zaliczyć Polskę. Uzasadnij swoją odpowiedź. A. Pierwszy, Drugi czy Trzeci Świat B. Północ czy Południe C. Zachód czy reszta świata D. centrum czy peryferia E. społeczeństwo agrarne, industrialne czy postindustrialne F. kraje rozwinięte czy kraje rozwijające się ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Niestety książki nie mam więc nie mogę wysłać tych stron

+0 pkt.
Odpowiedz
WOS about 6 years ago

PROSZĘ NIE KOPIOWAĆ GOTOWYCH PRAC Z INTERNETU :) Jan Kowalski został aresztowany pod zarzutem udziału w włamaniu. Kowalski jest głuchoniemy ale nie posiada w tej sprawie oświadczenia lekarskiego. W trakcie postępowania i procesu policja, prokuratura i sąd odmówiły Kowalskiemu prawa do udziału do tłumacza języka migowego. Kowalski został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Napisz jako Jan Kowalski skargę do rzecznika praw obywatelskich na postępowanie organów władzy publicznej. Korzystając z 2 działu konstytucji wskaż co najmniej 3 prawa kowalskiego , które zostały złamane (3 artykuły konstytucji). Pamiętaj o prawidłowej formie pisma. www. RPO. gor .pl

+0 pkt.
Odpowiedz

Ładuj więcej