Potrzebujesz pomocy?

Zadaj pytanie
Historia about 4 years ago

II Na podstawie tekstu wykonaj polecenia. (4 pkt.) […] wywodzi się z pieśni ofiarnej, a sam wyraz należy rozumieć nie jako pieśń kozłów [gr. tragos – kozioł, ode – pieśń], lecz jako pieśń nad kozłem. Ofierze składanej [bogu] w postaci kozła towarzyszył popis śpiewaka i chóru. A obrzęd stał się teatrem chyba dopiero wtedy, gdy pojawili się zawodowi aktorzy, drugi obok widzów ważny element teatru. Źródło: W. Lengauer, Teatr starożytnych Greków: poeta, obrzęd, widowisko, [w:] Wielki Teatr Świata. Wykłady otwarte na scenie przy Wierzbowej, Warszawa 2003, s. 16. 1. Podaj termin, którego etymologię (pochodzenie) zaprezentowano w tym tekście. ...................................................................................................................................................... 2. Podaj nazwę uroczystości, których częścią były przedstawienia teatralne w starożytnej Grecji. ………………………………………………………………………….. 3. Wymień dwóch pisarzy greckich piszących na potrzeby teatru: …………………………………………………………………………………………………

+0 pkt.
Odpowiedz
Historia about 4 years ago

Proszę o pomoc! :) 1. Wskaż podobieństwa i różnice w rozumieniu pojęcia obywatel i obywatelstwo przez starożytnych Greków i Rzymian. 2. Przedstaw proces zanikania reliktów feudalizmu od czasów wczesnonowożytnych do początku XX stulecia. Odpowiedz, dlaczego niektóre z nich przetrwały tak długo. 3. Scharakteryzuj relacje panujące między papieżami a cesarzami i królami w średniowiecznej Europie . Wskaż najważniejsze momenty współpracy oraz rywalizacji między nimi

+0 pkt.
Odpowiedz
Historia about 4 years ago

Proszę o pomoc! :) 1. Wskaż podobieństwa i różnice w rozumieniu pojęcia obywatel i obywatelstwo przez starożytnych Greków i Rzymian. 2. Przedstaw proces zanikania reliktów feudalizmu od czasów wczesnonowożytnych do początku XX stulecia. Odpowiedz, dlaczego niektóre z nich przetrwały tak długo. 3. Scharakteryzuj relacje panujące między papieżami a cesarzami i królami w średniowiecznej Europie . Wskaż najważniejsze momenty współpracy oraz rywalizacji między nimi

+0 pkt.
Odpowiedz

Ładuj więcej