Bubbles0

Leonardo z Pizy, szerzej znany jako Fibonacci, spisał na początku XIII wieku księgę matematyczną Liber Abaci (w wolnym tłumaczeniu Księga rachunków) dotyczącą arytmetyki. W jednym z rozdziałów traktuje ona o ułamkach egipskich. Fibonacci podał kilka metod znajdowania dla charakterystycznych typów ułamków egipskich dla liczb wymiernych oraz jedną ogólną, która zostanie zaprezentowana poniżej. Algorytm rozbicia liczby wymiernej na ułamek egipski m/n można przedstawić w następujący sposób: jeżeli m = 1, zakończ algorytm, w przeciwnym razie odejmij największy możliwy ułamek jednostkowy niewiększy od m/n. Następnie odejmij te dwa ułamki i procedurę kontynuuj aż do momentu, gdy licznik tak powstałego ułamka nie będzie równy 1. Dla przykładu rozbijemy ułamek 5/13. Ponieważ 1/30, licznik i mianownik przeliczanej wielkości. wyjście rozkład liczby na ułamek egipski w postaci 1/a1+1/a2+1/a3+...+1/an, gdzie a1

+0 pkt.
Odpowiedz

Odpowiedzi: 0

Najnowsze pytania w kategorii Informatyka

Ładuj więcej