easyzadanka

Na potrzeby sieci komputerowej przeznaczono jedną podsieć dowolnej klasy adresowej. Zaprojektuj strukturę adresów IP dla danego projektu przy założeniu, że otrzymujemy jeden publiczny adres IP. Podaj adresy rozgłoszeniowe oraz zakresy dopuszczalnych adresów dla każdej podsieci, zakładając, ze maksymalna liczba adresów powinna pozostać do wykorzystania w przyszłości. Projekt okablowania szkolnej sieci komputerowej złożonej z 5 pracowni po 16 komputerów. Łączność pomiędzy pracowniami możliwa tylko za pośrednictwem routera. Dobierz sprzęt aktywny, który wykorzystasz w danym projekcie uwzględniając parametry sprzętu oraz projektu. Dobierz urządzenia pasywne (ilość, rodzaj oraz dane katalogowe), które wykorzystasz w danym projekcie uwzględniając parametry sieci oraz projektu. Wielkość pomieszczeń oraz odległości między budynkami jest dowolna. W projekcie także należy uwzględnić ilość i rodzaj kabla.

+0 pkt.
Odpowiedz

Odpowiedzi: 0

Najnowsze pytania w kategorii Informatyka

Ładuj więcej