OMG307

Hejka, proszę pomóżcie mi z tym zad. Narysować wykresy funkcji y=sin(x), y=cos(x) wykonując kolejno następujące czynności: •utworzyć serię danych stanowiących serię argumentów obejmującą jeden pełny okres podanych funkcji trygonometrycznych, tj. liczb z zakresu 0-360, •przeliczyć serię argumentu z miary kątowej na miarę łukową budując odpowiednie formułę, •zbudować formuły obliczające wartości poszczególnych funkcji odwołujące się do stworzonej wcześniej serii argumentu, •skopiować powstałe formuły dla wszystkich wartości argumentu, •korzystając z kreatora wykresów utworzyć wykresy funkcji na podstawie powstałych danych, •uzupełnić powstały wykres elementami opisowymi. b)Uzupełnić powstały wykres o funkcjęy=tg(x) dodając do arkusza obliczeniowego odpowiednie dane.

+0 pkt.
Odpowiedz

Odpowiedzi: 0

Najnowsze pytania w kategorii Informatyka

Ładuj więcej